Administratīvās tiesības un administratīvais process

Biroja komanda seko līdz jaunākajām administratīvo tiesību aktualitātēm un tiesu praksei, tādā veidā pilnveidojot savas prasmes izmantot normatīvajos aktos paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā.

MPKV sniedz juridisko palīdzību iestāžu lēmumu apstrīdēšanā, piedāvā klientu interešu pārstāvību administratīvajā tiesā un pirmstiesas administratīvajā procesā valsts un pašvaldību iestādēs. Konsultē klientus un sniedz atzinumus ar būvniecības procesu un teritoriālo plānošanu saistītos jautājumos, kā arī sniedz juridisko palīdzību nodokļu jautājumos, licenču saņemšanā, publisko iepirkumu procedūrās un administratīvo pārkāpumu lietās.