Apdrošināšanas tiesības

Birojs konsultē klientus dažādos apdrošināšanas jautājumos un sniedz juridiskus atzinumus, kā arī pārstāv klientus Latvijas Republikas tiesās, nodrošinot kvalitatīvu juridisko palīdzību apdrošinātājiem, apdrošināšanas brokeriem un apdrošināšanas ņēmējiem.

MPKV sniedz konsultācijas klientiem par apdrošināšanas līgumu sagatavošanu, kā arī palīdz jautājumos par apdrošinātajiem riskiem, apdrošināšanas gadījumiem un atlīdzības izmaksu.