Būvniecība

Birojs sniedz juridisko palīdzību un pārstāv klientu intereses visās būvniecības procesa stadijās, tajā skaitā, izstrādājot būvniecības līgumus, projektēšanas līgumus, autoratlīdzības līgumus, būvuzraudzības līgumus un citus ar būvniecības nozari saistītus līgumus.

MPKV piedāvā klientu pārstāvību dažādos ar būvniecību saistītos administratīvajos procesos, tajā skaitā par būvatļauju apstrīdēšanu, kā arī civiltiesiskos strīdos, kas saistīti ar būvniecības attiecībām.