Enerģētika un dabas resursi

MPKV konsultē klientus par gāzes, siltumenerģijas un elektrības regulējumu. Piedāvā juridisko atbalstu pārrunās ar regulatoriem, enerģētikas strīdu risināšanā, sašķidrinātās dabasgāzes projektu izstrādē, projektu strukturēšanā un attīstībā, dabas resursu pārvaldīšanā, licencēšanā, elektroenerģijas pārdošanā un izplatīšanā.

Biroja advokāti pārstāv klientus licencēšanas jautājumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un Ekonomikas ministrijā, attiecībās ar pašvaldībām un citiem enerģijas pircējiem, kā arī pārstāv klientus tiesas procesos, kas skar enerģētikas nozares jautājumus.

MPKV pārstāv Latvijas Gāzes asociāciju, tā apvieno komersantus, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros veic sašķidrinātās naftas gāzes mazumtirdzniecību, uzpildi un ražošanu. Latvijas Gāzes asociācijā apvienojušies astoņi nozīmīgākie autogāzes mazumtirdzniecības uzņēmumi Latvijā, kas pārstāv 70% no kopējās tirgus daļas.