Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums
MPKV biroja komanda nodrošina juridisko palīdzību jautājumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu un līgumu sagatavošanu, tajā skaitā pirkuma priekšlīguma, rokas naudas līguma, saprašanās memoranda sagatavošanā, kā arī sniedz nodokļu konsultācijas nekustamā īpašuma pirkuma un pārdošanas darījumos.

Birojs nodrošina nekustamā īpašuma apsekošanu un izpēti — izvērtējot nekustamā īpašuma juridisko statusu, izvērtējot pastāvošos un iespējamos riskus, kā arī analizējot ar nekustamo īpašumu saistītos attīstības projektus, apgrūtinājumus vai ierobežojumus.

Noma un īre

Birojs izstrādā dzīvokļa īres līgumus un nomas līgumus ar vai bez apbūves tiesībām, kā arī sniedz konsultācijas par līgumu izbeigšanu un citiem ar īres un nomas tiesībām saistītiem jautājumiem, tajā skaitā palīdz sagatavot telpu izmantošanas noteikumus, sniedz atzinumus par valsts vai pašvaldības zemes nomas līgumiem, sagatavo nedzīvojamo telpu nomas līgumus un konsultē nomniekus un iznomātājus par nomas līguma grozījumiem, termiņu pagarināšanu un citiem ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesībām saistītiem jautājumiem.

Birojs nodrošina klientu pārstāvību gan sarunās par līgumu slēgšanu, gan tiesā.