Pārstāvība tiesā

MPKV advokāti nodrošina klientu pārstāvību visās tiesu instancēs Latvijas Republikas tiesās, kā arī Latvijas un starptautisko šķīrējtiesu procesos.

Biroja advokāti izmanto katrai situācijai piemērotāko tiesvedības stratēģiju un taktiku, lai panāktu atbilstošu rezultātu. Biroja komandas gadu gaitā uzkrātā praktiskā pieredze un nepārtrakti papildinātās teorētiskās zināšanas nodrošina kvalitatīvu pārstāvību dažādos strīdu gadījumos.