Banku un finanšu tiesības

Biroja advokāti konsultē klientus saistībā ar dažādiem komerctiesību jautājumiem, tajā skaitā par uzņēmumu finansēšanu un pārfinansēšanu, kreditēšanu, nodrošināto kredītu strukturēšanu, juridisko atbalstu starptautiskos darījumos un sindicēto kredītu piesaistē, dokumentu izstrādē.

Advokāti sniedz palīdzību arī jautājumos par kredītiestāžu darbības reglamentāciju, kredītiestāžu reorganizāciju un finanšu instrumentu emisiju, kā arī konsultē klientus par jautājumiem, kas saistīti ar licenču iegūšanu finanšu institūciju darbībai un pārstāv klientus Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.