Restrukturizācija un maksātnespēja

MPKV konsultē klientus visos maksātnespējas jautājumu aspektos, uzņēmumu restrukturizācijas un likvidācijas procesā, kā arī pārstāv kreditorus kreditoru sapulcēs un tiesvedības procesos.

Birojs nodrošina juridisko atbalstu parādu pārstrukturizācijā, uzņēmumu reorganizācijā, uzņēmumu darbības atjaunošanā un sanācijā.