Uzņēmumu iegāde un apvienošana

Birojs nodrošina juridisko palīdzību uzņēmumu apvienošanā un restrukturizācijā, uzņēmumu un to daļu pirkšanas un pārdošanas darījumos, kapitālsabiedrību un personālsabiedrību dibināšanā, dalībnieku līgumu sagatavošanā, publisko piedāvājumu un prospektu sagatavošanā.

MPKV advokāti sniedz juridisko palīdzību komercsabiedrībām reorganizācijas procesa plānošanā un norises nodrošināšanā, piedāvā efektīvus un atbilstošus risinājumus izdevumu un nodokļu optimizēšanai. Birojs sniedz konsultācijas uzņēmumu korporatīvās struktūras izveidei un pārveidošanai, tā palīdzot radīt stabilus pamatus veiksmīgai klientu biznesa attīstībai.

Ņemot vērā to, ka uzņēmumu iegāde un apvienošana ir būtisks process biznesa attīstībā, birojs piedāvā izpētes veikšanu, tajā skaitā juridisko risku un saistību analīzi attiecībā uz darījumu objektu. Biroja juristi palīdzēs klientam izprast darījuma objektu, kā arī identificēt problēmas un riskus.