Kaspars Zeme

Kaspars

Kaspars Zeme ir sniedzis juridisko atbalstu daudzos ar nekustamo īpašumu un būvniecību saistītos liela mēroga darījumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī noslēdzis neskaitāmus maksātnespējas procesus.

Pieredze
Kaspars Zeme ir konsultējis klientus vairākos apjomīgos darījumos, galvenokārt risinot dažādas situācijas komerctiesībās un privāto tiesību jomā.

Guvis ievērojamu pieredzi dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, veiksmīgi sagatavojis un noslēdzis sarežģītas konstrukcijas darījumus. Kaspars pārstāv klientus gan civillietās, gan valsts iestādēs un administratīvajās tiesās. Vairākus gadus ir sertificēts maksātnespējas administrators un prakses laikā ir noslēdzis vairākus maksātnespējas procesus kā arī īstenojis tiesiskās aizsardzības procesus.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu un vācu valodu.

Izglītība
– Biznesa augstskola “Turība”, Juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija

Sazināties ar Kasparu:
E-pasts: kaspars.zeme@mpkv.lv
Skype: kaspars.zeme