Pēteris Liniņš

Peteris

Pēteris Liniņš ir uzkrājis ievērojamu pieredzi pārstāvot klientu intereses attiecībās ar valsts institūcijām, kā arī  vairākus gadus konsultē uzņēmējus, sniedzot kvalitatīvus situāciju risinājumus.

Pēteris sniedz juridisko atbalstu klientiem komerctiesību jautājumos, īsteno klienta interešu pārstāvību gan administratīvajās, gan civillietās. Iepriekš vairākkārt piedalījies dažādu normatīvo aktu izstrādē, kā arī sagatavojis dažāda veida līgumus, galvenokārt pārstāvot vietējo ražotāju un uzņēmumu intereses. Nodrošinājis juridisko atbalstu un veiksmīgi pārstāvējis klientu intereses nodokļu un uzņēmējdarbības jomā attiecībās ar valsts institūcijām. Zināšanas ekonomikā un pieredze finanšu pārvaldīšanā pilnveido Pētera īstenotās juridiskās prakses kvalitāti.

Brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Pieredze
-ZAB MPKV, partneris
-Latvijas Pārtikas Uzņēmumu federācijas juridiskais padomnieks
-Latvijas Alus Darītāju Savienības izpilddirektors
-Juridiskais birojs “Liniņš & Paegle”
-AS “Rietumu Banka”
-Izglītības un zinātnes ministrijas nekustamo īpašumu nodaļa

Izglītība
-Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs (2007. – 2009.)
-Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds Eiropas studijās (2005. – 2007.)
-Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija (2000. – 2005.)

Sazināties ar Pēteri:
E-pasts: peteris.linins@mpkv.lv
Skype: peterislinins